ACTIVITATS

Aquí trobaràs les activitats que has de fer per acabar amb la tasca. Llegeix bé els enunciats i cerca la informació als llocs proposats i allà on tu creguis que pots ampliar-la. Ànim i gaudeix.

ACTIVITAT 1:

L'activitat 1 consisteix a fer un google maps amb els viatges del Tirant. A la pàgina: " Viatges del Tirant" tens tot un itinerari de quina va ser la ruta del nostre personatge. A cada lloc on es centra l'acció has de posar un senyal i explicar què és el que esdevé en aquell lloc. Recorda que estem al s. XV i alguns llocs no corresponen amb el nom actual. Quan acabis penja el mapa a la graella que tens a l'apartat de treballs del wiki.

ACTIVITAT 2:

Fes un cop d'ull a la pàgina de personatges i elabora un document on s'explique totes les relacions entre Tirant i la resta de personatges. Per exemple, Tirant s'enamora de Carmesina. Després penja l'activitat a la teva graella del wiki.

ACTIVITAT 3:

A partir del fragment que pots llegir a la pàgina principal del bloc, elabora un wordle amb tot allò que més et cridi l'atenció Pots incorporar també tots els elements que has après, així com personatges, dates, etc.

Quan acabis penja les tres coses a la teva graella del wiki.